Werving en selectie

De functies binnen de Voedselbank zijn zeer divers : magazijnmeester, chauffeur, bijrijder, clientenadministratie, maatschappelijk werker, ompakker, parkeerwachter, uitdeler, begeleider van de Prinsenstichting, coördinator .De functies zijn redelijk nauwkeurig omschreven waardoor het direct duidelijk is wat je taken en verantwoordelijkheden zijn en over welke competenties je voor een bepaalde functie moet beschikken. Op deze wijze kan een zo goed mogelijke match tussen jou en de functie plaatsvinden.
Overigens kunnen cliënten van de Voedselbank niet tegelijkertijd ook vrijwilliger zijn. Dit om een mogelijke verstrengeling van belangen te voorkomen.

Samenwerking vrijwilligerscentrale
Voor het werven van vrijwilligers werkt de Voedselbank samen met de Vrijwilligerscentrale in Purmerend (0299 – 45 44 00); (www.vrijwilligerspunt.nl). De Voedselbank meldt eventuele vacatures door middel van een vacatureformulier
bij de Vrijwilligerscentrale.
Zodra een vrijwilliger zich meldt bij de Voedselbank wordt deze ter registratie doorverwezen naar de Vrijwilligerscentrale.
De Vrijwilligerscentrale verzorgt de eerste screening van potentiële vrijwilligers.
Zodra er een selectie heeft plaatsgevonden wordt de Voedselbank hiervan in kennis gesteld.
De vrijwilliger wordt gevraagd zichzelf te melden bij de Voedselbank. Wij hanteren een proeftermijn van 1 maand.

Verloopt de selectieprocedure positief, dan wordt met de vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst afgesloten. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 maand.