Verzekeringen

Je wilt het er liever niet over hebben en je hoopt natuurlijk dat het er nooit van komt, maar ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’. Dat geldt ook voor de Voedselbank. Zodra je de vrijwilligersovereenkomst hebt ondertekend, ben je daarom via de Vrijwilligerscentrale verzekerd. Wel zo geruststellend, want dit betreft zowel een ongevallenverzekering als een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

De schadeprocedure is trouwens heel eenvoudig. Doet zich een schadegeval voor dan meld je dat zo snel mogelijk bij het bestuur. Dit stelt vervolgens de Vrijwilligerscentrale op de hoogte, die de schade op zijn beurt
meldt bij de verzekeringsmaatschappij.