Begeleiding en ondersteuning

In de overeenkomst wordt aangegeven door wie jij als vrijwilliger wordt begeleid. Je krijgt een
zogeheten ‘training on the job’ en er vindt geregeld overleg plaats met de coördinator.
Ook worden op gezette tijden vergaderingen belegd waar meer algemene zaken met elkaar worden
besproken.

Binnen het bestuur van de stichting vormt de secretaris het aanspreekpunt voor jou als vrijwilliger. Momenteel is dat dhr. John Verweij; zie ook onder Het bestuur.