Vragen over het voedselpakket

U heeft een voedselbank indicatie ontvangen en heeft hierover een vraag.

1. Wanneer kan ik mijn pakket ophalen?
Wij geven de pakketten iedere week op vrijdagmiddag uit. U dient zelf stevige tassen en een koeltas mee te nemen. Het afhalen van voedselpakketten onder invloed van alcohol en/of drugs is niet toegestaan.

Uitgiftepunt Purmerend – Bushalte Kwadijkerkoogweg
Bus 301 & 413 + 7 minuten lopen 

Uitgiftepunt Volendam – Bushalte MArinapark
Bus 316, 817, 110 + 7 á 8 minuten lopen

 

2. Kan ik opgeven wat ik in mijn pakket wil hebben?
Nee, u krijgt het pakket met het voedsel dat wij hebben samengesteld. Dit is op basis van producten die wij die week hebben gekregen. De pakketten worden samengesteld op basis van de gezinssamenstelling en de gezinsgrootte. Als Voedselbank kunnen we niet voldoen aan vragen voor dieetvoeding, Halal en het verstrekken van vegetarische maaltijden. We zouden dit wel graag willen maar kunnen hierin niet voorzien.

3. Als er in een pakket voedsel zit dat ik niet wil, wat dan?
Als u bepaald voedsel niet wilt, dan kunt u de producten aan andere klanten geven of ruilen. Dit móet in de loods gebeuren. Een teveel aan goederen laat u achter bij de Voedselbank! Het voedselpakket is bedoeld als aanvulling op de wekelijkse boodschappen.

4. Mag ik een gedeelte van mijn pakket aan iemand anders geven?
De verkregen producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet voor geld via internet of andere kanalen worden verhandeld of weggegeven worden. Mocht dit worden vastgesteld stopt de verstrekking van het voedselpakket ongeacht uw financiële situatie en gezinssamenstelling en ontvangt u geen ondersteuning meer van ons. Een teveel aan goederen laat u achter bij de Voedselbank!

5. Kan ik het voedsel in het pakket veilig gebruiken?
Ja, beslist! Zowel het samenstellen van de voedselpakketten als het verstrekken ervan aan onze cliënten gebeurt met de grootste zorg. Wij zorgen er altijd voor dat het voedsel voldoet aan de eisen die de Voedsel en Waren Autoriteit stelt. Wanneer u een indicatie krijgt toegewezen krijgt u ook een brief waarin die eisen staan vermeld. Ook staan hierin adviezen hoe u met ingevroren voedsel dient om te gaan.

6. Ik kan mijn pakket niet ophalen. Wat nu?
U kunt het pakket laten ophalen door iemand anders (bijvoorbeeld familie, kennis of buren). Deze persoon moet zich wel kunnen legitimeren en aan kunnen tonen dat hij namens u komt.

7. Ik kan mijn pakket niet ophalen en kan ook niemand regelen om dit te doen. Wat nu?
Het beste is dat u zich dan voor deze week afmeldt per sms, WhatsApp, e-mail of bellen. U kunt uw pakket afmelden met de telefoonnummer 0641382670, uiterlijk vóór de uitgifte dag! De pakketten worden niet thuis bezorgd!

8. Wat gebeurt er als ik mijn pakket niet ophaal?
Als u drie keer uw pakket niet afhaalt zonder bericht, dan zal uw indicatie komen te vervallen en ontvangt u geen pakket meer. U kunt dan pas na 4 weken een nieuwe indicatie aanvragen. De verwijzende instantie wordt op de hoogte gesteld.

9. Wat gebeurt er als ik vergeet mijn pakket te doen verlengen?
Vanaf drie weken voordat u voor het laatst een pakket krijgt hoort u op het uitgiftepunt dat u contact moet opnemen met de verwijzende instantie. Neemt u niet of niet op tijd contact op dan vervalt uw aanspraak op een pakket en wordt u uitgeschreven.

10. Ik ben niet tevreden over de gang van zaken rond de uitgifte van mijn voedselpakket. Waar kan ik terecht?
Voor klachten over een product kunt u indienen bij één van de coördinators. Dit kan schriftelijk, via e-mail, Whatsapp, SMS of bellen. Graag altijd een foto maken van het product met de THT-datum en de klacht goed omschrijven. Voor andere klachten kunt u schriftelijk terecht bij het bestuur van de Voedselbank. Bekijk daarvoor onze klachtenregeling.

Wij stellen heel erg op prijs dat u uw klacht bij de voedselbank indient en geen berichten op internet of publieke nieuwsbronnen te plaatsen. Bij (onrechtmatige) publicatie / berichtgeving (smaad & laster) kan zowel materiële als immateriële schade veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan reputatieschade, verlies aan donaties etc.