Missie & doelstelling

voedselbank_purmerend

De Purmerendse Voedselbank heeft als doel het gratis verstrekken van voedsel en levensmiddelen aan personen en gezinnen in de regio Waterland die onder het bestaansminimum leven. De Voedselbank wil een schakel zijn tussen het bestrijden van ‘verborgen armoede’ en het tegengaan van voedselverspilling.

De Voedselbank gaat hiermee tevens verspilling tegen. Zogenaamd ‘overtollige’ voedingswaren worden immers niet meer vernietigd maar ter consumptie aangeboden. De Voedselbank vormt daarmee een belangrijke schakel tussen overvloed en armoede.

Daarnaast heeft de Voedselbank zich ten doel gesteld lokale problemen aan te kaarten bij gemeentebesturen en/of hulpverlenende instanties. Ook worden cliënten aangemoedigd hun problemen actief en op een meer gestructureerde manier aan te pakken. Het is immers niet alleen het eten dat de mens goed doet. De (h)erkenning die de Voedselbank haar cliënten biedt haalt hen uit hun isolement. Er kunnen nieuwe contacten worden gelegd en er kan eventueel gericht hulp worden gezocht om uiteindelijk weer zelfstandig verder te kunnen.
Het voedselpakket wordt daarmee meer dan een noodvoorziening alleen. Het vormt voor menigeen een belangrijke steun in de rug op weg naar een leefbaarder toekomstperspectief.

Anderzijds: hulp is mooi maar kan niet eindeloos doorgaan. Daarmee zou bovendien anderen tekort worden gedaan. De hulp die de Voedselbank biedt is dan ook tijdelijk van aard en de maximale termijn voor de verstrekking van een voedselpakket bedraagt drie jaar. Deze termijn is landelijk afgesproken.