Voedselveiligheid

Certificaat Voedselveiligheid
1ste Certificatie: november 2015
Certificaat vervaldatum februari 2019

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de veiligheid van het voedsel dat wij hen aanbieden gewaarborgd is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76, met richtlijnen waaraan wij moeten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Wij werken met een Handboek Voedselveiligheid dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat wij moeten doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Onafhankelijke commerciële inspectiebedrijven werkzaam op het gebied van voedselveiligheid voeren de inspecties uit.

Voedselbank Purmerend wordt gecontroleerd, zodat ons certificaat Voedselveiligheid behouden blijft. Wij hebben continu zorg en aandacht om dit certificaat te behouden of het niveau verder te verbeteren.