Klachtenregeling

Alle medewerkers van de Voedselbank Purmerend doen hun uiterste best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat er vergissingen of fouten worden gemaakt en dat er daardoor een probleem ontstaat. Als dat het geval is, kunt u direct contact opnemen met de desbetreffende coördinator van het uitgiftepunt. Diegene zal dan proberen om samen met u het probleem op te lossen.

Wanneer kunt u een klacht indienen?
Als u een coördinator heeft gesproken en u vindt dat het probleem daarmee niet is opgelost, kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de manier waarop u door onze medewerkers te woord bent gestaan, als u vindt dat er niet goed is omgegaan met uw privacy of als u een klacht heeft over de inhoud van het voedselpakket.

Alleen mensen die een voedselpakket krijgen kunnen een klacht indienen. Als dat niet het geval is, dan neemt u contact op met de beoordelaar die uw situatie in eerste instantie heeft beoordeeld.

Hoe dient u een klacht in?
Uw klacht moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van de Voedselbank Purmerend. Dat kan per brief, maar ook per mail.

Postadres:
Secretariaat Stichting Voedselbank Purmerend
t.a.v. mevrouw M. Heijnis
Van IJsendijkstraat 164-a
1442 LC Purmerend

E-mail : vbpurmerend@outlook.com

In uw brief geeft u zo duidelijk mogelijk aan waarover uw klacht gaat. Denk aan:

– de datum en plaats van de gebeurtenis;
– de(voor)naam van de medewerker of de situatie op het uitgiftepunt;
– de naam van het product waarover u klaagt en de datum van de ontvangst er van. Indien mogelijk een foto van het product.

Binnen één week na ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging van het bestuur. Binnen drie weken na ontvangst van uw klacht nemen we contact met u op en maken we, als dat nodig is, een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Hierna volgt er een uitspraak.

Met de klachtenprocedure proberen wij de dienstverlening aan onze cliënten voortdurend te verbeteren.