Ja, ik doe mee!

ANBI logo klein

Voedselbank Purmerend verdient ook uw steun, want Voedselbank Purmerend helpt waar het echt nodig is. Daartoe gaat ons werk twee kanten op: we zamelen voedsel in dat anders verloren zou gaan en stellen dit vervolgens beschikbaar aan degenen die het ’t hardst nodig hebben. Ook u kunt actief meehelpen aan een eerlijke verdeling van onze wel vaart. Door voedsel te doneren, door u op te geven als vrijwilliger of door ons werk financieel te steunen. In al deze gevallen draagt u actief bij aan een rechtvaardiger verdeling van de relatieve rijkdom waarin wij leven.

1. Ja, ik doe mee en doneer voedsel

De Voedselbank is nauwelijks nog weg te denken uit deze tijd waarin lang niet iedereen het breed heeft. Steeds meer mensen doen een beroep op de Voedselbank. Dus wilt u als bedrijf, organisatie of particulier al dan niet op reguliere basis voedingsmiddelen of andere producten beschikbaar stellen, vul dan onderstaand formulier in of neem anderszins contact met ons op en maak een afspraak. Onze adresgegevens vindt u elders op deze site onder het kopje Contact.

Wij zijn heel erg blij met de leveringen die door bedrijven aan de voedselbank organisatie worden gedaan. Door die leveringen kunnen we wekelijks een nog meer verantwoord pakket aan levensmiddelen aanbieden aan onze klanten: brood, zuivel, vlees en groenten met ook diverse andere zaken.

Graag willen wij richting onze leveranciers en andere belanghebbende het volgende verklaren: Van onze kant zullen wij ervoor zorg dragen dat de door de bedrijven geleverde goederen op een verantwoorde wijze worden opgeslagen en gedistribueerd

2. Ja, ik doe mee en doneer geld

Ook voor de Voedselbank geldt: voor niets gaat de zon op. Voor de kosten van onder meer huur, telefoon, administratie, transport, elektra etc. zijn sponsors en donateurs onontbeerlijk. Door ons werk financieel te steunen draagt u actief bij aan een letterlijk leefbaarder omgeving direct bij u in de buurt. En omdat de Purmerendse Voedselbank een ANBI-instelling (nr. 8156.68.077) is, zijn uw giften bovendien aftrekbaar van de belastingen. Het rekeningnummer van de Stichting Purmerendse Voedselbank is NL13RABO0120354608 .

U kunt onze ANBI status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

Wij halen de producten desgewenst zelf bij uw bedrijf op.

3. Ja, ik doe mee en wil vrijwilliger worden

Onze organisatie werkt louter met vrijwilligers en er zijn altijd nieuwe krachten nodig voor bijvoorbeeld winkelacties of om voedsel in te pakken, op te halen en naar het verdeelpunt te brengen (zie ook onder het kopje Vrijwilligers, elders op deze site). Kom eens langs voor zomaar een kijkje of maak via onderstaand formulier direct een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Het zou je leven wel eens aardig kunnen verrijken.