Hulp bij financiën

Team Schuldhulpverlener Gemeente Purmerend
Inloop uur maandag t/m donderdag tussen 09.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur en op vrijdag van 09.00-12.00 uur

Stichting Schuldhulpmaatje
Met het organiseren van activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening door opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers wordt ondersteuning verleend aan mensen die in een schuldhulpverleningstraject zijn gekomen of dreigen te komen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt staat hierbij voorop. De activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met Activa, Humanitas en andere aanbieders op dit gebied. Aanmelden online

Vereniging Humanitas
Thuis administratie, Activiteiten met betrekking tot Homestart, schuldhulpverlening, rouwverwerking, etc

Zorg verzekeringslijn
0800 6464644 info@zorgverkereringslijn.nl

Cursus omgaan met geld
In 6 bijeenkomsten leert u zelfstandig uw financiële huishouden te voeren en bij problemen op tijd hulp in te schakelen. Aanvragen bij Gemeente Purmerend

Stichting Rechtswinkel Noord-Holland Noord
Het houden van een wekelijks juridisch spreekuur voor minder draagkrachtigen in Purmerend
Biedt gratis en deskundig juridisch advies Triton 73
Inloop uur maandag avond tussen 20:00 en 21:00 purmerend@rechtswinkelnoordholland.nl

Caritas
Financiële bijstand verlenen aan personen en gezinnen in die uitzonderlijke individuele gevallen waarin van een noodsituatie sprake is, ondanks de verreikende wettelijke voorzieningen. dinsdagochtend is er een inloopspreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt 15

Stichting Clup Welzijn (Clup.nl)
Activiteiten betreffen o.a. jeugd- en jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk, wijkadvies en -bemiddeling, vrijwilligerspunt, en activiteiten ondersteuning. De activiteiten van Clup Welzijn richten zích op alle inwoners met behoeften en hulpvragen op het gebied van ontmoeting, ondersteuníng, participatie en actívering.

Op www. Geldloos.nl vind je veel informatie over manieren om minder met geld te leven.

Stichting Present Purmerend
activiteiten door vrijwilligers ten behoeve van kwetsbare mensen in Purmerend. Online aanmelden