Herindicatie

Verloopt uw voedselbank indicatie binnenkort?
U kunt de einddatum van uw huidige indicatie terug vinden op uw klantenkaart.

U bent zelf verantwoordelijk om tijdig uw voedselbank indicatie te verlengen. U kunt een afspraak maken voor een herindicatie met een hulpverlener voordat u uw laatste pakket ophaalt. Meldt u zich te laat voor een afspraak, dan ontvangt u tijdelijk tussen het laatste pakket en de afspraak geen pakket!

Voor het herindicatie gesprek dient u de volgende documenten mee te nemen.
Indien één van onderstaande bewijzen ontbreekt, kunnen wij helaas uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Zodra er een nieuwe indicatie is toegewezen, is de oude indicatie niet meer geldig.

U heeft geen traject:
– Beschikking van de toegekend of afgewezen toeslagen
– Overzicht van schulden en aflossingen
– Gemeentelijke belastingen met of zonder kwijtscheldingen
– Specificatie van inkomsten zoals, Loon-/Uitkering-/DUO van de aanvrager & alle meerderjarige gezinsleden. Indien van toepassing, andere bron van inkomsten zoals,   alimentatie, kostgeld, woonkostentoeslag of onderverhuur kamer.
– Bank afschriften van de afgelopen 3 maanden van u en/of inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden.

U ontvangt leefgeld:
– Overzicht maandbudget
– Schuldenoverzicht
– Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- & beheerrekening.

Voedselbank Extra Uitgifte (op = op)
Klanten die net (20%) boven de voedselbank norm zitten, maar nog moeite hebben om rond te komen, kunnen zich aanmelden bij de voedselbank voor de Extra uitgifte. De maximale periode voor het gebruik van de ondersteuning van de Extra Uitgifte is 12 maanden.

Geen pakket zonder traject:
Het ontvangen van een voedselpakket is geen structurele oplossing voor de aanpak van de achterliggende oorzaken. Er zal daarom altijd een plan van aanpak met u worden gemaakt. Het is belangrijk dat u hier aan zal meewerken. Werkt u niet mee met het verbeteren van uw situatie, dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigd! De maximale periode voor het gebruik van de ondersteuning van de voedselbank is 36 maanden.