Financiën

De Purmerendse Voedselbank beschikt niet over vaste bronnen van inkomsten. Toch kan ook de Voedselbank niet zonder financiële middelen. Al het werk wordt weliswaar door vrijwilligers gedaan en de levensmiddelen worden gratis verstrekt, maar er worden ook kosten gemaakt. Denk aan zaken als huisvesting, gas, water en licht, reiskosten, vervoer van de levensmiddelen, telefoon, opmaak en onderhoud van de website enzovoort. De kosten komen daarmee op ongeveer € 5,- per verstrekt voedselpakket.

De gemeente Purmerend heeft de stichting in 2006 een eenmalig bedrag geschonken om haar werk te kunnen opstarten. Daarnaast ontvangen wij jaarlijks een subsidie op onze huisvestingskosten. We zouden ons werk echter onmogelijk kunnen doen zonder andere bronnen van inkomsten. Hierop wordt dan ook gericht beleid gevoerd. Zo worden actief sponsoren en donaties geworven en vinden er regelmatig acties bij supermarkten plaats, waarbij het winkelend publiek wordt gevraagd een of meerdere houdbare producten uit hun winkelwagentje aan de Voedselbank te schenken. De positieve aandacht die we hiermee genereren kweekt tevens goodwill en verhoogt de betrokkenheid bij ons werk.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Purmerendse Voedselbank is :     NL13RABO0120354608.