Criteria

De Stichting Voedselbanken Nederland heeft een lijst met toekenningscriteria vastgesteld die voor alle voedselbanken in Nederland geldt. Er kunnen lokaal redenen zijn om af te wijken van deze criteria, denken aan wachtlijsten
De pakketten zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die tijdelijk financieel écht niet rond kunnen komen. Ze zijn dus nadrukkelijk niet bedoeld als extraatje voor mensen die het weliswaar ‘niet al te breed hebben’ maar het nog wel kunnen redden.

Bij de toekenning van de voedselpakketten gaat de Voedselbank uit van het besteedbaar bedrag dat mensen maandelijks overhouden voor voeding, kleding en dergelijke; het bedrag dus dat overblijft nadat de vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en verzekeringen zijn betaald.

In principe wordt deze noodhulp verstrekt gedurende maximaal 6 maanden. In uitzonderlijke situatie en ter beoordeling van de Voedselbank kan hiervan worden afgeweken tot een periode van maximaal 3 jaar.

Extra uitgifte
Helaas moeten wij strakke criteria hanteren om mensen in aanmerking te laten komen voor een voedselpakket. Personen die boven het criterium van het normbedrag per maand uitkomen, komen niet in aanmerking voor een voedselpakket, maar zij kunnen zich aanmelden voor de Extra uitgifte.