Bestuursmutaties

Momenteel bestaat het bestuur uit 6 personen. Na het vertrek van Dhr. Wibawa in december 2015  heeft in juni 2016 Mevrouw Rina van Rooij – bestuurslid van het eerste uur -na 9 jaar afscheid genomen. Toegetreden zijn Mevr. Renee Fesevur, Mevrouw Marion Heijnis en de heer Anton Schouten. In 2017 zullen de secretaris en de penningmeester hun taken neerleggen. Secretaris John Verweij heeft er dan 3 termijnen (9 jaar) op zitten en zal statutair aftreden. Mevrouw Marion Heijnis zal hem in de loop van de eerste 6 maanden van 2017 opvolgen. Onze penningmeester , Hans Specker,  ambieert geen 3e termijn en zal na 6 jaar aftreden. De heer Anton Schouten zal hem in die functie opvolgen.  De kersverse bestuursleden hebben al verschillende symposia en werkgroepen bezocht zoals landelijke vergaderingen, Voedselbank : “De klant centraal “  en de cursus Voedselveiligheid.

Door het vertrek van ervaren krachten dreigt er een te groot verlies van ervaring : Het bestuur heeft de voorzitter, Willem Friso Dekker, verzocht om aan te blijven. Het landelijk bestuur van Voedselbanken Nederland heeft dit ondersteund. De heer Dekker is nu bezig met zijn vierde termijn en zal – deo volente- tot 2019 in functie blijven. Het bestuur is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden.