Aanmelding

De aanmelding voor een voedselpakket vindt plaats op verwijzing van hulpverleners. Wie denkt voor een voedselpakket in aanmerking te komen kan zich aanmelden of een aanvraag indienen bij:

Sociaal Raadslieden van Clup Welzijn Purmerend (0299 480 630) of Sociaal Wijkteam Purmerend
http://www.clup.nl/maatschappelijke-dienstverlening-purmerend/sociaal-juridische-dienstverlening
http://www.swtpurmerend.nl/

Thuis administratie Humanitas (0635 121 022)
https://www.humanitas.nl/afdeling/purmerend-waterland/activiteiten/thuisadministratie-purmerend/

Schuldhulpmaatje
http://www.shmpurmerend.nl/

Andere hulp instanties in Purmerend kunnen een aanvraag indienen zowel op één van boven genoemde instanties of op het volgende link: https://www.purmerend.nl/voedselpakket-van-de-voedselbank-aanvragen

Voor mensen die buiten Purmerend wonen
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (0299-439279)
http://www.smdzw.nl/

De Voedselbank en de hulp verlenende instanties streven ernaar dat u uiteindelijk geen voedselpakket meer nodig heeft. Wij bespreken met u wat daarvoor nodig is en verwachten dat u die stappen ook onderneemt.